تماس با بــاریـــزان دکــور

آدرس: 

تهران، خیابان بنی هاشم کوچه تبری پلاک ۲ ساختمان ارغوان طبقه اول واحد ۷

سـاعـت کار:

شــــنبه تا پـــنــــــــــج شــــــنـبـه  از 9 صبح تا 18

 

:: ایـــام تـعطـیل مـا هـم مثل شـــما تـعطــیل هستیم ::

021 – 26143910
021 – 26143942
021 – 26143962
021 – 22525901
021 – 22337207

021 – 26143903

0912  303 5913
0919  073 6008