کاغذ دیواری اسپرت:
کاغذ دیواری اسپرت بیشتر برای اتاق جوانان و دیزاین های خاص اماکن ورزشی و بعضی از ادارات مورد استفاده قرار میگیرد.
به خاطر تنوع زیادی که در طرح دارد،انتخاب را برای خانواده ها راحتر میکند.کاغذ دیواری اسپرت هم طرح شلوغ و هم طرح هندسی و در گونه نوجوانان به شکل طرح نوشته شده-موتور-مکان خاص هستند.
این گونه کاغذ دیواری ها بیشتر در فضای اتاق یا محیط کوچکتر مورد استفاده هستند و در طراحی این کاغذ اسپرت این مود باید حتماً لحاظ شود.

کاغذ دیواری سه بعدی چیست؟
این نوع کاغذ دیواری، تنوع بسیار زیادی دارد.انتخاب کاغذ دیواری سه بعدی و یا پوستر سه بعدی به دو دسته تقسیم می شود:
۱-دسته اول کاغذ دیواری سه بعدی آماده در بعاد مشخص می باشد که به صورت چیدمان تکراری نصب می شود.
۲-دسته دوم کاغذ هایی هستند که مشتری طرح دلخواه خود را ، یا از طریق آلبوم و یا طرح مورد نظری که خود عکاسی کرده است بدون محدودیت در طرح،اعم از منظره و یا عکس فرزند خود و…. در ابعاد مختلف و دلخواه مشتری قابل چاپ است که به آن پوستر هم گفته می شود.
تفاوت کاغذ های پوستر و کاغذ دیواری های سه بعدی در این است که روکش کاغذ دیواری سه بعدی پرس شده است اما پوستر سه بعدی،چاپ است.همچنین از دیگر تفاوت هایی که این دو باهم دارند، می توان به جنس کاغذ ها اشاره کرد.
کاغذ دیواری سه بعدی از جنس Nanvoven و pvc میباشد اما پوستر سه بعدی از جنسPvc و چاپی است.